KONTAKT


ZHP Chorągiew Kielecka
41 Międzynarodowy Harcerski Festiwal
Kultury Młodzieży Szkolnej
"Kielce - 2014"

ul. Pańska 1A
25-811 Kielce-Białogon

tel. +48 41 344 65 55

e-mail: biuro-festiwal@kielecka.zhp.pl

Konto: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Kielce
nr 73 1930 1800 2004 0040 3436 0001